Pranešimas dėl COVID-19

2020-03-17 14:10

Mieli Klientai,

Siekdami užtikrinti savo darbuotojų, partnerių ir klientų saugumą bei reaguodami į LR Vyriausybės priimtus sprendimus, informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki Balandžio 27 d. UAB “ROTOMA” riboja klientų aptarnavimą biure.

Visą šį laiką informaciją teiksime bei klientus aptarnausime nuotoliniu būdu – telefonu ir internetu.
Toliau vyks įrangos detalių prekyba, jas pristatant paštu arba per kurjerius.

Dėl įrangos aptarnavimo ir serviso kreiptis tinklapyje www.rotoma.com nurodytais kontaktais.

Būkime sąmoningi, saugokime savo ir vieni kitų sveikatą.

Pagarbiai,
UAB “ROTOMA” komanda